Oddelenie fyzikálno-chemických analýz

Toto oddelenie zahŕňa:

Laboratórium fyzikálno-chemických analýz

Fyzikálna chémia

 • zabezpečuje výkon senzorických, fyzikálnochemických skúšok poľnohospodárskych, potravinárskych  výrobkov za účelom zisťovania  príčin ohrozenia zdravotnej bezchybnosti potravín a surovín  rastlinného pôvodu,
 • zabezpečuje predpísanú agendu, prenos informácií a vypracovanie odborných správ a posudkov
 • spolupracuje s orgánmi potravinového dozoru pri riešení problémov týkajúcich sa zdravotnej bezchybnosti potravín a  kontroly kvalitatívnych ukazovateľov a ukazovateľov výživovej hodnoty
 • spolupracuje s orgánmi Ministerstva pôdohospodárstva a výživy – Inspektou, Poľnohospodárskou platobnou agentúrou
 • sleduje vedecko-technický rozvoj a získané poznatky uplatňuje v laboratórnej praxi
 • zabezpečuje senzorické a základné analytické vyšetrenia poľnohospodárskych surovín -  obilovín, výrobkov z obilovín, olejnín , strukovín ,  čerstvého ovocia a zeleniny, korenín, kávy, čajov, húb, orechov, škrupinového ovocia a  sušeného ovocia  v celom rozsahu Potravinového kódexu SR a technických noriem
 • ďalej zabezpečuje senzorické a analytické vyšetrenia potravinárskych výrobkov pekárskych, trvanlivého pečiva, vína, alkoholických a nealkoholických nápojov, rastlinných tukov a olejov, cukroviniek, kakaa a čokolád, sladidiel, droždia, soli, a spracovaných výrobkov z ovocia a zeleniny v celom rozsahu Potravinového kódexu SR a technických noriem
 • oddelenie vypracováva návrhy  a kontrolu správnosti  značenia výrobkov

Laboratórium tabaku a tabakových výrobkov  

Zabezpečuje analýzu tabaku a tabakových výrobkov v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a v zmysle Potravinového kódexu SR, dvadsiatej deviatej hlavy, tretej časti – tabakové výrobky, ktorá sa vzťahuje na výrobu, dovoz a označovanie tabakových výrobkov. Laboratórium v zmysle citovaných predpisov a v zmysle deklarácie na obale  analyzuje škodlivé látky a to konkrétne obsah nikotínu, dechtu a oxidu uhoľnatého.

Laboratórium hygieny krmív a výživy hospodárskych zvierat 

Laboratórium hygieny krmív a výživy hospodárskych zvierat vykonáva vyšetrovanie krmív na zdravotnú neškodnosť a na niektoré ukazovatele výživnej hodnoty. Krmivá na vyšetrenie je potrebné zaslať so žiadankou (objednávkou), v ktorej musí byť uvedený dôvod (resp. druh) požadovaného vyšetrenia.

Zmyslové posúdenie krmív

 • Predbežné zmyslové posúdenie: zisťujeme zjavné odchýlky od charakteristických vlastností príslušného krmiva - zvýšenú vlhkosť, zaplesnenie, zaparenie, cudzie prímesi, zmeny vo farbe, pachu a pod.
 • Vlastné zmyslové posúdenie: farba, pach, štruktúra a konzistencia. Pri tomto hodnotení môžeme zároveň určiť cudzie prímesi, živočíšnych škodcov a pod.
 • Makroskopický rozbor: jedná sa o kvalitatívnu identifikáciu jednotlivých komponentov v kŕmnych zmesiach. Pri tomto vyšetrení môžeme určiť aj prítomnosť semien niektorých druhov jedovatých rastlín a burín, živočíšnych škodcov, prímesí, nečistôt a pod.
 • Botanický rozbor: u objemových krmív je zameraný len na zistenie prítomnosti jedovatých rastlín, ich častí ako aj ich semien.

Mikroskopické vyšetrenie

 • zisťovanie zložiek živočíšneho pôvodu, ktoré sú definované ako produkty zo spracovania tiel a častí tiel cicavcov, hydiny a rýb v krmive, v rámci koordinovaného inšpekčného programu v oblasti výživy zvierat  

Mikrobiologické vyšetrenie

 • Kvalitatívne vyšetrenie: je zamerané predovšetkým na zistenie salmonel, ale aj iných druhov baktérií podľa požiadaviek.
 • Kvantitatívne vyšetrenie: je zamerané na celkový počet baktérií v krmivách, ako aj požadovaných počtov jednotlivých druhov baktérií.

Mykologické vyšetrenie

 • Kvalitatívne vyšetrenie: je zamerané na zistenie jednotlivých rodov a druhov plesní
 • Kvantitatívne vyšetrenie: zisťuje počty spór jednotlivých druhov plesní

Chemické vyšetrenie:

 • Je zamerané predovšetkým na zdravotnú neškodnosť, ale v indikovaných prípadoch aj na niektoré ukazovatele výživnej hodnoty

Fyzikálna chémia

Kvalitatívne vyšetrenie

 • Rozkladné produkty tukov: kvantitatívne ukazovatele (číslo kyslosti tukov, stanovenie peroxidov), kvalitatívne ukazovatele (dôkaz aldehydov podľa Fellenberga, dôkaz peroxidov podľa Bulířa a dôkaz epihidrinaldehydu podľa Kreisa.
 • Rozkladné produkty bielkovín: obsah voľného amoniaku, formolová titrácia
 • Rozkladné produkty sacharidov: kyslosť voľného výluhu, celková kyslosť voľného výluhu

Kvantitatívne vyšetrenia týkajúce sa hodnotenia zdravotnej neškodnosti a výživovej hodnoty

Kontakty

Vedúca oddelenia: Ing. Jarmila Budajová
Tel.: + 421 2 38108 265
Fax: 421 2 654 27 461
Mobil: + 421 905 782 085
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca vedúcej oddelenia: Ing. Jana Minárová
Tel.: + 421 2 38108 241
Fax: + 421 2 654 27 461