Oddelenie patologickej anatómie

Činnosť oddelenie patologickej anatómie

 • pitva uhynutých zvierat a patologicko anatomické vyšetrenie doručeného sekčného materiálu (orgány a orgánové sústavy)
 • histopatologické vyšetrenia tkanív, vrátane nádorových ochorení
 • imunofluorescenčné vyšetrenie na dôkaz antigénu vírusu besnoty, vrátane v prípade expozície vykonáva biologický pokus v zmysle nariadenia OIE
 • komplexná diagnostika príčin ochorenia a úhynov v spolupráci s ostatnými oddeleniami ústavu (bakteriológia, parazitológia, mykológia, virológia, serológie, chémia, biochémia, toxikológia)
 • vyšetruje hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá s následnou konzultačnou a poradenskou činnosťou. V prípade požiadavky zabezpečuje osobnú návštevu v predmetnom chove so zabezpečením odberu vzorky na ďalšie laboratórne šetrenie
 • vypracuváva na základe požiadavky: odborné posudky, stanoviská a zabezpečuje vyhotovenie fotodokumentácie
 • zabezpečuje v prípade voľných pracovných dní a sviatkov nepretržitú pohotovostnú službu
 • koprologické vyšetrenie trusov všetkých zvierat (hospodárske, voľne žijúce)
 • vyšetrenia kožných zoškrabov
 • vyšetrenia na prítomnosť tkanivových parazitov
 • taxonomické určenie parazita
 • vyšetrenia parazitov včiel - nosematóza, varroáza, akarapidózu, malý úľový chrobák
 • vyšetrenia na leptospirózu - MAL reakciou
 • vyšetrenia na toxoplazmózu (koprologické, sérologické)
 • parazitologická pitva
 • vyšetrenia na svalovca tráviacou a kompresorickou metódou (podľa Nariadenia EK)
 • vyšetrenia trichomonádovej nákazy hovädzieho dobytka a holubov
 • vyšetrenie na kryptosporídie
 • vyšetrenie močového sedimentu
Oddelenie patologickej anatómie
Oddelenie patologickej anatómie
Oddelenie patologickej anatómie
Oddelenie patologickej anatómie

Kontakt

Oddelenie patologickej anatómie - vedúci oddelenia
MVDr. Michaela Brincko-Červenská, telefón: 043/5837125