Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Virológia - psy, mačky

Psy, mačky

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Aujezského choroba (Pseudorabies virus - ADV/MA) protilátky ELISA, ELISAgE, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza
Besnota (Rabies virus - RV) protilátky FAVN
pôvodca antigén FAT
nukleová kyselina PCR
Parvovírusová choroba psov (Canine parvovirus - CPV 2) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Psí herpesvírus (Canine herpesvirus 1 - CHV 1) pôvodca nukleová kyselina PCR
Psí koronavírus (Canine coronavirus - CCV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Psinka (Canine distemper virus - CDV) pôvodca nukleová kyselina PCR