Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Manažment údajov ŠVPÚ

Stručný opis projektu:

7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené dáta

Štátny veterinárny a potravinový ústav je organizáciou verejnej správy. Má 252 zamestnancov a pracoviská po celom území SR - Generálne riaditeľstvo Dolný Kubín, VPÚ Dolný Kubín, VPÚ Zvolen, VPÚ Bratislava, VPÚ Bratislava – detašované pracovisko Nitra a Skúšobné laboratórium Prešov. Ročne poskytne svoje služby viac ako 20 000 klientom – právnickým a fyzickým osobám.

V rámci svojej agendy ŠVPÚ spracúva rôzne údaje, ktoré sú však spracúvané pomocou dvoch zastaraných informačných systémov (Lab sytém Dolný Kubín a Laboratórny informačný modulárny systém Zvolen), nie sú spravované systematicky podľa pravidiel pre manažment údajov, nie je možné ich ďalšie využívanie a sekundárne spracovanie.

Hlavným cieľom a motiváciou projektu je podpora aktivít v oblasti konsolidácie a zvýšenia kvality údajov ŠVPÚ, sledovania ich životného cyklu a pravidelnej aktualizácie, a súčasne sprístupnenie údajov interne v rámci ŠVPÚ ako aj smerom k externým subjektom – či už štátnymi a súkromným organizáciám, ale aj verejnosti.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

P0050: 1 počet

P0217: 3,0833%

 

Miesto realizácie projektu:                               

Hlavné miesto:

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Ostatné miesta:

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, Botanická ulica č. 15, 842 52 Bratislava

Veterinárny ústav vo Zvolene Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolene

Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice

Skúšobné laboratórium Prešov, Bajkalská 28, 080 91 Prešov

Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity – pobočka SVPU BA v NR, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda A. Hlinku 2, RI pavilón 949 76 Nitra               

 

Výška poskytnutého NFP max. do výšky:       367 295,68 EUR

 

Hypertextové odkazy:

http://www.mirri.gov.sk/

http://www.opvai.sk/

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/