Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Oznam - zmena harmonogramu zvoznej linky

V priebehu mesiaca december 2023 bude zabezpečená zvozná linka VPÚ Dolný Kubín podľa harmonogramu do 21.12.2023 štvrtok (vrátane). Zvoz vzoriek bude opätovne realizovaný v zmysle platného harmonogramu zvozných liniek od 4.1.2024 štvrtok (vrátane). Vzorky odpadových a pitných vôd sa budú príjimať len do piatku 15.12.2023 (vrátane), nebudú poskytované ani vzorkovnice. Po tomto termíne bude možná len analýza mikrobiologických, biologických ukazovateľov vôd a len vo výnimočných prípadoch, po predošlej konzultácii s odd. bakteriológie
(043/5837160 - Ing. Mojžišová, MVDr. Čuvalová).

Opätovné analýzy a odbery vôd budú vykonávané od 8.1.2024 (vrátane), odbery na rok 2024 je možné nahlasovať na tel. č. 0905/554350.

V období od 22.12.2023 do 3.1.2024 si Vás dovoľujeme upozorniť na možnosť osobného doručovania vzoriek počas uvedeného sviatočného obdobia, nakoľko na VPÚ Dolný Kubín SL Dolný Kubín bude zabezpečená nepretržitá pohotovostná služba (24 hodín denne).

Zvozné linky v správe SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia nebudú menené. Prípadné doručenie vzoriek do SL Prešov počas uvedeného sviatočného obdobia je potrebné konzultovať s vedúcim laboratória v Prešove MVDr. Kasenčákom  /0905 528026/.