Bakteriológia - rôzne druhy zvierat

 Nákazy pri rôznych druhoch zvierat

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Bacillus anthracis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Ascoliho precipitačná metóda.
nukleová kyselina PCR
Campylobacter  spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
nukleová kyselina PCR
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Brucella abortus protilátky ELISA, RBT, KFT, PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.
nukleová kyselina PCR, typizácia
Erysipelothrix rhusiopathiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Bordetella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Haemophillus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Franciscella tullarensis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Anaeróbne infekcie: Clostridium spp., Fusobacterium spp., Bacteroides spp. .... pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Listeria spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Yersinia spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Enterobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp.                                      pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pasteurella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mannhemia haemolytica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Corynebacterium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.
Klebsiella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Leptospira spp. protilátky MAT- mikroaglutinačný test – 9 kmeňov