Virológia - hydina

 Hydina

Nákaza (anglický názov - skratka) Detekcia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Infekčná bronchitída (Infectious bronchitis virus - IBV) protilátky ELISA, HIT
pôvodca nukleová kyselina PCR
Infekčná burzitída (Infectious bursal diesease virus - IBDV) protilátky ELISA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Pseudomor hydiny (Newcastle disease virus - NDV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Syndróm poklesu znášky (Egg drop syndrome - EDS) protilátky HIT
Vtáčia chrípka (Avian influenza virus - AIV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia