Virológia - kone

 Kone

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Africký mor koní (African horse sickness virus - AHSV) protilátky ELISA
nukleová kyselina PCR
Vírus západonílskej horúčky (West Nile virus - WNV) protilátky ELISA IgG, ELISA IgM
pôvodca nukleová kyselina PCR
Vírus chrípky koní (Equine influenza virus - EIV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách
nukleová kyselina PCR
Infekčná anémia koní (Equine infectious anemia virus - EIAV) protilátky IDT
Infekčná arteritída koní (Equine viral arteritis virus - EAV/EVA) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Herpes vírus koní serotyp 1 - vírusový abort (Equine herpes virus  - EHV 1) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Herpes vírus koní serotyp 4 - Rhinopneumonitída koní (RPK) (Equine herpes virus - EHV 4) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach