Virológia - ošípané

Ošípané

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Africký mor ošípaných (African swine fever virus - ASFV) protilátky IPMA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Aujezského choroba (Pseudorabies virus - ADV/MA) protilátky ELISA, ELISA gE, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Encefalomyokarditída (Encephalomyocarditis - EMCV) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Enterovírus ošípaných  sérotyp 1-11 (Porcine enterovirus - PEV 1-11) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Epidemická hnačka ošípaných (Porcine epidemic diarhhea virus - PEDV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Chrípka ošípaných (Swine influenza virus - SIV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách
nukleová kyselina PCR
Klasický mor ošípaných (Classical swine fever virus - CSFV) protilátky ELISA, NPLA, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Porcinný adenovírus sérotyp 1-5 (Porcine adenovirus - PAV 1-5) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Porcinný cirkovírus 2 (Porcine circovirus - PCV-2) protilátky IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Porcinný cytomegalovírus (Porcine cytomegalovirus - PCMV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Porcinný parvovírus (Porcine parvovirus - PPV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Porcinný poxvírus (Swinepox virus - SwPV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Vírus porcínneho reprodukčného a respiratórneho syndrómu Americký typ (Porcine reproductive and respiratory syndrom virus - PRRSV-Am) protilátky ELISA, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Vírus porcínneho reprodukčného a respiratórneho syndrómu Európsky typ (Porcine reproductive and respiratory syndrom virus - PRRSV-Eu) protilátky ELISA, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Porcinný respiratórny koronavírus (Porcine respiratory coronavirus - PRCV) protilátky IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Rotavírus protilátky IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Schmallenberg vírus (Schmallenberg virus - SBV) protilátky IPMA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Slintačka a krívačka (Foot and mouth disease - FMDV) protilátky ELISA A, ELISA O, ELISA C, ELISA SAT1, ELISA SAT2, ELISA SAT3, ELISA ASIA1, ELISA NSP
pôvodca nukleová kyselina PCR
Transmisívna gastroenteritída ošípaných (Transmissible gastroenteritis coronavirus - TGEV) protilátky VNT, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Vezikulárna choroba ošípaných (Swine vesicular disease virus - SVDV) protilátky ELISA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Vezikulárna stomatitída (Vesicular stomatitis virus - VSV) pôvodca nukleová kyselina PCR