Virológia - ovce, kozy

Ovce a kozy

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Borderská choroba oviec (Border disease virus- BDV) protilátky NPLA
protilátky IPMA
vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
genotypizácia nukleová kyselina SSCP
Kozia artritída a encefalitída (Caprine arthritis encephalitis virus - CAEV) protilátky IPMA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Maedi – visna (Maedi - visna virus - MVV) protilátky IPMA
Mušec oviec a kôz (Ecthyma contagiosum virus - ECV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Ochorenie modrého jazyka (Bluetongue virus - BTV) protilátky ELISA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embyách a bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Slintačka a krívačka (Foot and mouth disease virus - FMDV) protilátky ELISA A, ELISA O, ELISA C, ELISA SAT1, ELISA SAT2, ELISA SAT3, ELISA ASIA1, ELISA NSP
pôvodca nukleová kyselina PCR, typizácia
Schmallenberg vírus (Schmallenberg virus- SBV) protilátky IPMA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR