Aktuality Štátnych veterinárnych a potravinových ústavov

Zmluvy

Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Objednávateľ Dátum účinnosti
  ŠVPÚ Bratislava Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2012 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 01.01.2012
  ŠVPÚ Bratislava Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 01.01.2011
  ZSE Energia, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny ŠVPÚ Bratislava 01.01.2011
  SPP, a.s. Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke plynu ŠVPÚ Bratislava 26.08.2010
  SPP, a.s. Príloha č. 2 k Zmluve o dodávke plynu ŠVPÚ Bratislava 26.08.2010
  ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny ŠVPÚ Bratislava 09.04.2008
  SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu ŠVPÚ Bratislava 01.01.2008

Dokumenty o činnosti VPÚ v Bratislave

Tlačivá

Žiadanky na laboratórne vyšetrenie

Adresa a mapa - Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická 15
842 52 Bratislava

IČO: 42355613 
DRČ: 2023979441 

GPS: N48 08.847; E17 04.280

Ako sa k nám dostanete?

Môžete využiť električky číslo 4, 5, 6, 9, alebo autobusy číslo 28, 29 a 32 (zastávka Botanická)

Mapa

 

Kontakty - veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

Vedenie organizácie

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
MVDr. A. Šlezárová Riaditeľ VPÚ v Bratislave Tel: +421 2 38108 212
Mobil: +421 905 387 949
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
J. Horákovú
H. Moravčíkovú
Kancelária a sekretariát riaditeľa Tel: +421 2 38108 211
Fax: 02 65427461
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Útvar riadenia kvality

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
 Ing. Ľ. Štullerová Manažér kvality Tel: +421 2 38108 219
Mobil: +421 905 241 222
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 Ing. O. Kovárová Metrológ Tel: +421 2 38108 219
Mobil: +421 905 487 559
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor ekonomiky a financií

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
 Ing. M. Studenič Vedúci ekonomického odboru Tel: +421 2 38108 216
Mobil: +421 905 387 950 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 H. Moravčíková  Úsek rozpočtu, správy majetku štátu a investícií Tel: +421 2 38108 216 
  Úsek finančného účtovníctva Tel: +421 2 602 58 116 
J. Horáková Pokladňa Tel: +421 2 38108 218
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Fakturácia Tel: +421 2 602 58 120 
A. Šímová Úsek mzdového účtovníctva a personalistiky Tel: +421 2 38108 215
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor logistiky a vnútornej správy

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
 P. Garžík Vedúci odboru logistiky a vnútornej správy Tel: +421 2 38108 217
Mobil: +421 905 352 513
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 M. Chrenka Zvozná linka Tel: +421 905 682 497 
Tel: +421 905 682 498

Odbor epizootológie

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
 MVDr. A. Gajdošová Vedúci odboru Tel: +421 2 38108 230
Mobil: +421 905 315 936
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 MVDr. M. Lorko Oddelenie patológie, parazitológie a klinickej biochémie Tel: +421 2 38108 224,
+421 2 38108 213
Mobil: +421 915 931 471
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 Mgr. D. Valentová Laboratórium parazitológie a mykológie Tel: +421 2 38108 222
Mobil: +421 905 839 771
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MVDr. D. Kvietková Laboratórium klinickej biochémie Tel: +421 2 38108 225
Mobil: +421 905 624 809
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MVDr. A. Gajdošová Oddelenie serológie, virológie a molekulárnej biológie Tel: +421 2 38108 230
Mobil: +421 905 315 936 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MVDr. Strišková Katarína, PhD. Laboratórium serológie a imunológie Tel: +421 2 38108 232
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odbor hygienických disciplín a aplikovanej ekológie

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
MVDr. A. Šlezárová Vedúci odboru Tel: +421 2 38108 250
+421 905 387 949
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. S. Kučeráková Oddelenie potravinárskej a špeciálnej mikrobiológie Tel: +421 2 38108 242
Mobil: +421 905 387 951
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MVDr. Alena Škarková Laboratórium špeciálnej mikrobiológie Tel: +421 2 38108 228
Mobil: +421 905 393 485
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. J. Sládečková Oddelenie detekcie cudzorodých látok Tel: +421 2 38108 250
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Y. Vojsová Oddelenie chémie a toxikológie Tel: +421 2 38108 260
Mobil: +421 917 313 572
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. J. Budajova Oddelenie fyzikálno-chemických analýz Tel: +421 2 38108 265,
Mobil: +421 2 38108 266
Mobil: +421 905 875 159
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MVDr. A. Pastieriková Laboratórium hygieny krmív a výživy hospodárskych zvierat Tel: +421 2 38108 265
Mobil: +421 905 444 699
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
RNDr. J. Ďurčanská Oddelenie chromatografie Tel: +421 2 38108 255
Mobil: +421 905 899 567
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. J. Sládečková Certifikačný orgán Tel: +421 2 38108 250
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Detašované skúšobné laboratórium Lužianky

Titul, Meno, Priezvisko Pracovná pozícia Kontakt
 RNDr. Ľ. Puskeiler Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity Tel: +421 37 64 14 474 
 MVDr. S. Zubrická Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky Mobil: +421 905 393 419
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Cenník

Cenník vyšetrení pri platbe vopred a fakturácii fyzickým, právnickým osobám (súkromným chovateľom) (v hotovosti alebo kartou)

Kód  Druh vyšetrenia ceny v eurách
 Manipulačný poplatok 
xx.03. Manipulačný poplatok - priama platba v hotovosti 0,50
xx.03.a. Manipulačný poplatok - faktúra fyzické osoby 2,00
xx.03.b. Manipulačný poplatok - faktúra právnické osoby 4,00
  Bakteriologické vyšetrenie  
x3.03.a. Všeobecné bakteriologické vyšetrenie 10,50
x3.03.b. Špeciálne bakteriologické vyšetrenie (trus, rektálny výter) 13,00
x3.03.c. Infekčná metritída koní 17,00
 Parazitologické vyšetrenie 
x8.02. Parazitologické vyšetrenie 6,50
 Mykologické vyšetrenie 
x4.01. Mykologické vyšetrenie 6,50
 Hematológia a biochémia 
x12.01.d. Kompletné hematologické vyšetrenie 8,00
x12.01.a. Hematologické vyšetrenie bez hemoglobínu 6,00
x12.02. Počet Le, Er a hematokrit 2,00
x12.06. Stanovenie hemoglobínu 2,00
x12.14. Stanovenie počtu trombocytov 4,50
x12.16. Stanovenie počtu retikulocytov 4,50
x12.03. Diferenciálny krvný obraz 4,50
x12.05. Sedimentácia Er 4,50
x12.06.a. Vyšetrenie 1 biochemického parametra 2,00
x12.10 Mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu 4,50
x12.11. Skríningova skúška indikátorovým testom 1,00
 Sérologické vyšetrenie 
x8.11.g. Alergény 76,50
x11.10.a Brucelóza 2,50
x8.11.j. Ehrlichióza 15,00
x11.01.f. EVA 4,00
x8.11.e. FeLV - felinná leukóza 18,50
x8.11.c. FIP - felinná vírusová peritonitída 18,50
x8.11.d. FIV - felinná vírusová imunodeficiencia 18,50
x8.11.o. Herpes vírus - psy 18,50
x8.11.a. Chlamydióza 5,00
x11.09.c. Inf. Anémia koní  (AIE, IAE) 5,50
x8.11.s Krvné skupiny mačiek 23,00
x6.03. Koronavírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00
x6.03. Psinka - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00
x6.03. Parvo vírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00
x6.03. Rota vírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00
x8.11.i Leishmanióza 14,50
x8.08. Leptospira 5,00
x11.07.w. Lymská borelióza ELISA 23,00
x11.10.h. Lymská borelióza RVK 6,64
x11.10.h. Maleus 6,50
x11.10.i. Q - horúčka 6,50
x11.10.c Žrebčia nákaza 7,50
x11.10.b. Toxoplazmóza 7,50
x8.11.f Progesterón - stanovenie hladiny 18,00
x11.01.g. VNT –RPK (rinopneumonitída koní) 4,00

Platba za neškodné odstránenie uhynutého zvieraťa a nebezpečného biologického odpadu

Služba Váha zvieraťa Ceny v eurách
Neškodné odstránenie uhynutého drobného zvieraťa (1ks) do 1kg vrátane 3,00 €
Neškodné odstránenie uhynutého drobného zvieraťa (1ks) od 1 kg do 10 kg vrátane 7,00 €
Neškodné odstránenie uhynutého malého zvieraťa (1ks) od 10 kg do 20 kg vrátane 16,00 €
Neškodné odstránenie uhynutého veľkého zvieraťa (1ks) od 20 kg do 30 kg vrátane 21,00 €
Neškodné odstránenie uhynutého veľkého zvieraťa (1ks) Bakteriologické od 30 kg do 50 kg vrátane 26,00 €
Neškodné odstránenie uhynutého veľkého zvieraťa (1ks) nad 50 kg 36,00 €
Likvidácia nebezpečného odpadu Špeciálne bakteriologické vyšetrenie (trus, rektálny výter) 7 € / 1 kg

Úhrada za neškodné odstránenie uhynutého zvieraťa u strážnej služby (v hotovosti), alebo počas pracovnej doby od 7:30 do 15:30 na Centrálnom príjme v hotovosti, alebo platobnou kartou

Akceptujeme platobné karty:

Akceptovane platobne karty

VPÚ v Bratislave nie je platcom DPH.

Ďalšie informácie o cenách za požadované vyšetrenia Vám poskytnú príslušné oddelenia VPÚ v Bratislave.