Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Predaj nevymedzeného hnuteľného majetku (RENAULT MEGANE M)

ŠVPÚ, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1,043 65 Košice ako správca majetku štátu predáva podľa § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z.n.p. prebytočný nevymedzený hnuteľný majetok štátu v jeho správe – osobné motorové vozidlo RENAULT MEGANE M, rok výroby 2003, zdvihový objem valcov motora 1598 cm3, druh paliva benzín, farba šedá metalíza. Počet najazdených km 200183.

Technický stav vozidla: vozidlo má totálne poškodený motor, nefunkčný, na základe vyjadrenia technika spoločnosti Tempus – Car s.r.o oprava je nerentabilná, cez tesnenie prevodovky presakuje olej.

Platnosť STK a EK do 10.8.2024.

Vozidlo je sčasti skorodované a zodpovedá dobe používania a počtu najazdených kilometrov.

Vozidlo sa požívalo na služobné cesty v rámci celého Slovenska.

 

Všeobecná hodnota vozidla podľa znaleckého posudku je 382,00 € (viac info)

Záujemca o kúpu doručí cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej adresou odosielateľa a  heslom „Motorové vozidlo Megane“ s označením „neotvárať“ do 18.3.2024  (14 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponuky na adresu ŠVPÚ-Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Hlinkova 1, 043 65 Košice. Otváranie ponúk sa 20.3.2024 o 8,30 h vo Veterinárnom a potravinovom ústave v Košiciach.

Kontaktná osoba k možnej obhliadke vozidla je  Ľudovít Dziak 0948021503.

V prípade nejasností kontaktujte Ing.Z.Vasiľovú, 055/6339825.