Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Bakteriológia - ovce, kozy

Ovce a kozy:

Respiračné nákazy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Pasteurella multocida pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mannhemia haemolytica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Nákazy tráviaceho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Campylobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
nukleová kyselina PCR
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.
Clostridium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých
nukleová kyselina PCR

Nákazy genitálneho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Brucella abortus Brucella ovis protilátky ELISA, RBT, KFT, PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.
nukleová kyselina PCR, typizácia
Listeria spp. protilátky PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Leptospira spp. protilátky MAT – mikroaglutinačný test
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.
Haemophilus somnus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Acranobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Campylobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Rany, koža:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Clostridium sp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Fusobacterium necrophorum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Dichelobacter nodosus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus aureus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Erysipelothrix rhusiopathiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Systémové infekcie:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Erysipelothrix rhusiopathiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Listeria spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Corynebacterium pseudotuberculosis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mannheimia haemolytica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Mastitídy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Mannheimia haemolytica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Escherichia coli, Klebsiella sp. Enterobacter spp., pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Virológia - hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Bovinný koronavírus (Bovine coronavirus - BCV) protilátky IPMA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Bovinný respiratórny a syncyciálny vírus (Bovine respiratory syncytial virus - BRSV) protilátky IPMA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Bovinná vírusová hnačka (Bovine viral diarrhea virus - BVDV) protilátky ELISA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Enzootická bovinná leukóza (Bovine leukemia virus - BLV) protilátky ELISA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Infekčná bovinná rhinotracheitída (Infectious bovine rhinotracheitis virus - IBRV) protilátky ELISA, ELISA (IBRgE), VNT, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Ochorenie modrého jazyka (Bluetongue virus - BTV) protilátky ELISA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách a bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Parainfluenza dobytka (Parainfluenza virus - PIV-3) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Rotavírus typ A (Rotavirus) protilátky IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Schmallenberg vírus (Schmallenberg virus - SBV) protilátky IPMA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Slintačka a krívačka (Foot and mouth disease virus - FMDV) protilátky ELISA A, ELISA O, ELISA C, ELISA SAT1, ELISA SAT2, ELISA SAT3, ELISA ASIA1, ELISA NSP
pôvodca nukleová kyselina PCR, typizácia
Vezikulárna stomatitída (Vesicular stomatitis virus - VSV) pôvodca nukleová kyselina PCR

Bakteriológia - psy, mačky

Psy a mačky

Respiračné nákazy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Bordetella bronchiseptica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pasteurella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Klebsiella pneumoniae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus intermedius pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas aeruginosa pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Anaeróbne baktérie pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Nákazy tráviaceho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Campylobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
nukleová kyselina PCR
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.
Clostridium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Yersinia enterocolitica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Nákazy močového traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli Klebsiella spp. Enterobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Enterococcus faecalis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Proteus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus intermedius pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Leptospira spp. protilátky MAT- mikroaglutinačný test

Nákazy genitálneho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Pasteurella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Klebsiella pneumoniae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas aeruginosa pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Proteus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Campylobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
nukleová kyselina PCR
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Očné nákazy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Streptococcus spp pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas aeruginosa pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Ucho:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Streptococcus sp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus sp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas aeruginosa pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Proteus mirabilis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Klebsiella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Malassezia pachydermatis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach. Mikroskopická typizácia.

Pohybový aparát:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pasteurella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Proteus mirabilis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus sp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Enterococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus intermedius pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Anaeróbne baktérie pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Rany, koža:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Clostridium sp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Bacteroides sp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Fusobacterium necrophorum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Enterobacteriaceae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pasteurella multocida, spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Bacillus cereus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Proteus mirabilis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Nákazy CNS:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Listeria monocytogenes protilátky PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pasteurella multocida pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
E.coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Bakteriológia - hydina a vtáky

Hydiny a vtáky

Respiračné nákazy:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Pasteurella multocida pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mannhemia haemolytica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Bordetella avium pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
Haemophilus paragallinarum pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Ornitobacterium rhinotracheale pôvodca         baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Escherichia coli pôvodca         baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Aspergillus spp. pôvodca         baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

 Nákazy tráviaceho traktu:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Určenie patogenity metódou Micro-array na dôkaz génov virulencie.
Campylobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
nukleová kyselina PCR
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.
Clostridium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Brachyspira spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých
nukleová kyselina PCR

Systémové infekcie:

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Erysipelothrix rhusiopathiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
Listeria spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
Yersinia pseudotuberculosis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
Pasteurella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru. Metóda PFGE na subtypizáciu kmeňov.
Staphylococcus aureus pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia

Virológia - hydina

 Hydina

Nákaza (anglický názov - skratka) Detekcia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Infekčná bronchitída (Infectious bronchitis virus - IBV) protilátky ELISA, HIT
pôvodca nukleová kyselina PCR
Infekčná burzitída (Infectious bursal diesease virus - IBDV) protilátky ELISA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Pseudomor hydiny (Newcastle disease virus - NDV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Syndróm poklesu znášky (Egg drop syndrome - EDS) protilátky HIT
Vtáčia chrípka (Avian influenza virus - AIV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia

Bakteriológia - rôzne druhy zvierat

 Nákazy pri rôznych druhoch zvierat

Nákaza (skratka) Predmet vyšetrenia: Pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Bacillus anthracis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Ascoliho precipitačná metóda.
nukleová kyselina PCR
Campylobacter  spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia.
nukleová kyselina PCR
Arcanobacterium pyogenes pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Escherichia coli pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Brucella abortus protilátky ELISA, RBT, KFT, PA
pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Fagotypizácia na úroveň biovaru.
nukleová kyselina PCR, typizácia
Erysipelothrix rhusiopathiae pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Bordetella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Haemophillus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Franciscella tullarensis pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Anaeróbne infekcie: Clostridium spp., Fusobacterium spp., Bacteroides spp. .... pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Listeria spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pseudomonas spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Yersinia spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Enterobacter spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Streptococcus spp.                                      pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Staphylococcus spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Pasteurella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Mannhemia haemolytica pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Corynebacterium spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Salmonella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia. Sérotypizácia na úroveň sérovaru.
Klebsiella spp. pôvodca baktéria Kultivácia na pevných a tekutých pôdach a následná biochemická typizácia
Leptospira spp. protilátky MAT- mikroaglutinačný test – 9 kmeňov

Virológia - ošípané

Ošípané

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Africký mor ošípaných (African swine fever virus - ASFV) protilátky IPMA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Aujezského choroba (Pseudorabies virus - ADV/MA) protilátky ELISA, ELISA gE, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Encefalomyokarditída (Encephalomyocarditis - EMCV) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Enterovírus ošípaných  sérotyp 1-11 (Porcine enterovirus - PEV 1-11) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Epidemická hnačka ošípaných (Porcine epidemic diarhhea virus - PEDV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Chrípka ošípaných (Swine influenza virus - SIV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách
nukleová kyselina PCR
Klasický mor ošípaných (Classical swine fever virus - CSFV) protilátky ELISA, NPLA, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Porcinný adenovírus sérotyp 1-5 (Porcine adenovirus - PAV 1-5) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Porcinný cirkovírus 2 (Porcine circovirus - PCV-2) protilátky IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Porcinný cytomegalovírus (Porcine cytomegalovirus - PCMV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Porcinný parvovírus (Porcine parvovirus - PPV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Porcinný poxvírus (Swinepox virus - SwPV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Vírus porcínneho reprodukčného a respiratórneho syndrómu Americký typ (Porcine reproductive and respiratory syndrom virus - PRRSV-Am) protilátky ELISA, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Vírus porcínneho reprodukčného a respiratórneho syndrómu Európsky typ (Porcine reproductive and respiratory syndrom virus - PRRSV-Eu) protilátky ELISA, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza, typizácia
Porcinný respiratórny koronavírus (Porcine respiratory coronavirus - PRCV) protilátky IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Rotavírus protilátky IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Schmallenberg vírus (Schmallenberg virus - SBV) protilátky IPMA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Slintačka a krívačka (Foot and mouth disease - FMDV) protilátky ELISA A, ELISA O, ELISA C, ELISA SAT1, ELISA SAT2, ELISA SAT3, ELISA ASIA1, ELISA NSP
pôvodca nukleová kyselina PCR
Transmisívna gastroenteritída ošípaných (Transmissible gastroenteritis coronavirus - TGEV) protilátky VNT, IPMA
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Vezikulárna choroba ošípaných (Swine vesicular disease virus - SVDV) protilátky ELISA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Vezikulárna stomatitída (Vesicular stomatitis virus - VSV) pôvodca nukleová kyselina PCR