Aktuality / oznamy organizačných zložiek ŠVPÚ

Virológia - kone

 Kone

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Africký mor koní (African horse sickness virus - AHSV) protilátky ELISA
nukleová kyselina PCR
Vírus západonílskej horúčky (West Nile virus - WNV) protilátky ELISA IgG, ELISA IgM
pôvodca nukleová kyselina PCR
Vírus chrípky koní (Equine influenza virus - EIV) protilátky HIT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embryách
nukleová kyselina PCR
Infekčná anémia koní (Equine infectious anemia virus - EIAV) protilátky IDT
Infekčná arteritída koní (Equine viral arteritis virus - EAV/EVA) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Herpes vírus koní serotyp 1 - vírusový abort (Equine herpes virus  - EHV 1) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Herpes vírus koní serotyp 4 - Rhinopneumonitída koní (RPK) (Equine herpes virus - EHV 4) protilátky VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

Virológia - psy, mačky

Psy, mačky

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Aujezského choroba (Pseudorabies virus - ADV/MA) protilátky ELISA, ELISAgE, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR, sekvenačná analýza
Besnota (Rabies virus - RV) protilátky FAVN
pôvodca antigén FAT
nukleová kyselina PCR
Parvovírusová choroba psov (Canine parvovirus - CPV 2) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Psí herpesvírus (Canine herpesvirus 1 - CHV 1) pôvodca nukleová kyselina PCR
Psí koronavírus (Canine coronavirus - CCV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Psinka (Canine distemper virus - CDV) pôvodca nukleová kyselina PCR

Virológia - králiky

Králiky

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Hemoragická choroba králikov (Rabbit haemorrhagic disease virus - RHDV) pôvodca vírus HAT
Myxomatóza králikov (Myxoma virus - MXV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach

Virológia - ovce, kozy

Ovce a kozy

Nákaza (anglický názov, skratka) Predmet vyšetrenia: pôvodca/protilátky Diagnostická metóda
Borderská choroba oviec (Border disease virus- BDV) protilátky NPLA
protilátky IPMA
vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
genotypizácia nukleová kyselina SSCP
Kozia artritída a encefalitída (Caprine arthritis encephalitis virus - CAEV) protilátky IPMA
pôvodca nukleová kyselina PCR
Maedi – visna (Maedi - visna virus - MVV) protilátky IPMA
Mušec oviec a kôz (Ecthyma contagiosum virus - ECV) pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
Ochorenie modrého jazyka (Bluetongue virus - BTV) protilátky ELISA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na kuracích embyách a bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR
Slintačka a krívačka (Foot and mouth disease virus - FMDV) protilátky ELISA A, ELISA O, ELISA C, ELISA SAT1, ELISA SAT2, ELISA SAT3, ELISA ASIA1, ELISA NSP
pôvodca nukleová kyselina PCR, typizácia
Schmallenberg vírus (Schmallenberg virus- SBV) protilátky IPMA, VNT
pôvodca vírus kultivačné vyšetrenie na bunkových kultúrach
nukleová kyselina PCR