Ako je to s prevádzkou počas víkendov a sviatkov?

Príjem vzoriek je zabezpečený nepretržite, 24 hod. denne, počas celého roka vrátane víkendov a sviatkov. V súrnych prípadoch ako napr. besnota, úhyny, otravy ai. je zabezpečená ich okamžitá diagnostika.