Ako je možné doručiť vzorku na vyšetrenie?

Doručenie vzorky je možné viacerými spôsobmi:

  1. zvoznou linkou - v tomto prípade je potrebné doručiť vzorku na príslušné zvozné miesto podľa harmonogramu (zvozné miesta vid. sekcia zvozné linky)
  2. osobne
  3. poštou - ak to povaha vzorky dovoľuje
  4. kuriérom, príp. inou doručovateľskou spoločnosťou